signs

Zákonné informace o společnosti

Informace o naší společnosti tak, jak jsou aktuálně zapsané v OR MS Praha, najdete online zde.

Název, sídlo a účetní náležitosti společnosti:

 • DesertRose s.r.o.
 • Ke křížku 159, 251 66 Mirošovice u Prahy
 • vedená v OR u MS Praha, vl. C 86872
 • IČO: 26512874
 • DIČ: CZ 26512874
 • č. ú. v ČR: 748 127 001 / 5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
  IBAN:
  CZ9055000000000748127001
 • č. ú. na Slovensku: 2626 707 939 / 1100, vedený u Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava 55, SWIFT: TATRSKBX
  IBAN: SK4811000000002626707939

Jediným jednatelem firmy je

 • Lukáš Havlíček

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky, že faktury vystavujeme v elektronické podobě. Navzdory obecnému přesvědčení, podle kterého razítko a podpis je povinnou součástí daňového dokladu, tak podle zákonných norem tomu tak NENÍ (viz faktury telekomunikačních společností, za elektřinu apod.)

Detailní vysvětlení např. v článku Je razítko nutnou součástí daňového dokladu? na užitečném serveru www.zivnostnik.cz

end